.comment-link {margin-left:.6em;}

Thursday, April 20, 2006

جمهوری مقدس ولستین

از آنجا که جناح های چپ و راست ، جلو و عقب ، بالا و پائین ، به طور آشکارا و مخفی (غیبی) فشار فراوانی میآورند بر ماها (منظور جمع من است فکر دیگری نکنید) که پست وزارت را در این کشور تازه بنیاد بر عهده بگیریم و از آنجا که شیرینی زیاد میخوریم و هلاهل و استرکنین اثری بر وجود ذیجودمان ندارد با شرایط زیر حاضر به قبول این سمت شده و قبل از اعلام و تنوین قانون اساسی ، شرایط خود را اعلام میکنیم:

1 – نام کشور بایستی { جمهوری مقدس ولستین } باشد و فخیمه و عظیمه و رجیمه و سایر قرتی بازی های از این قبیل ، قابل قبول نیست ، جمهوری مقدس ولستین نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر و الا قهر میکنم میرم خونه ننم.

2 – هیئت محترمه! دولت حداقل باید یکبار قبلا اعدام و یا حداقل زندانی شده باشند. (در ضمن بی ریش سابق نباشند)

3 - از آنجا که یک شاعر اجنبی از قول ما یک بار گفته بهترین دفاع حمله است و حمله چیزی جز جنگ نیست لذا هر دو پای زمخت (شماره 45) خودمان را در یک پوتین میکنم و حکم حکومتی صادر میکنیم. ( یا تغییر فوری نام این وزارتخانه به وزارت جنگ یا هر آنچه افتد و دانی )

4 – نسبت به رفراندم سراسری و پیش از آنکه این شن ریزه ها بفهمند چی چی به کجاست؟! و هر چه زودتر اقدام و اگر نتیجه رفراندم زیر رقم 99 در صد آرائ مثبت از صندوق بیرون بیاید ، همه شن ها را تبدیل به ملات سیمانی میکنیم. (پیشنهادی از عالم خفیات رسیده که فقط یک رنگ برگه انتخاباتی چاپ و اگر کسی رنگ دیگری در صندوق انداخت بلافاصله به بهشت اعزام میگردد)

5 – از مرد پیر که ریاست موقت دولت جمهوری مقدس ولستین را بعهده گرفته اند میخواهیم نسبت به تاسیس وزارت شفافیت ( کسی با اطلاعات و جاسوسی و موازی و منکسر و غیره اشتباه نکند و ربطی هم با پشم شیشه ندارد) اقدام و داوطلبان پست های کلیدی را قبلا شناسایی و شفاف نمایند و الا ما خودمان توی دهن این دولت میزنیم و خودمان دولت تشکیل میدهیم.

6 – نیاز به شعار های کوبنده نظیر مرگ بر این و مرگ بر آن از همین الان مشهود است و لازم میآید که شنهای روان را ثابت و بیحرکت کنیم لذا وزارت مشاعره پیشنهاد میگردد.

7 – از آنجا که طایفه نشوان ( شنهای مونث ) را فعلا برای بالا بردن نمایش عظمت دریای بی پایان شن (سیاهی لشکر سابق) نیازمندیم لذا وجود چند نشوه را در هیئت دولت توصیه میکنیم. (فقط تا ساعت 6 اجازه کار دارند)

8 – این کشور فقط بر اساس اصول دموقراطیه ولستینی اداره میشود لذا نیاز فوری به یک شنبر بر وزن چَنبَر ( پیشوایی که از امور جمهور = شن سر در بیاورد یا نیاورد ) داریم و با دساتیر و فرامین تو خالی ما را بسوی خود محوری و خود بزرگ بینی کامل رهنمون باشد.

** سئوال شده بودجه این کشور از کجا تامین میشود؟

جواب: اولا فضولی به شما مربوط نیست فعلا 75 میلیون از طرف بوشی جون داریم و بقیه بودجه با باجگیری و ترور و شاید از سر تنگه هرمز تهیه میشود که حق مسلم ماست.

** باز سئوال شده مسئولین اجرایی مملکت چه کسانی هستند؟ و چه معلومات و تحصیلاتی دارند؟

جواب: تو رو سننه جاسوس.

** سئوال شده : چرا میگوئید ماها؟

جواب: هی نگوئید من ... بگوئید ماها تا رستگار شوید در ضمن این جمله از خود ماهاست و ربطی به جان اف کندی ندارد.

چون دیگه سئوالی نیس میخام برم کپه لالا کنم.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

سلام بقره جان: رییس گفت کارم داری خدمت رسیدم. گاوداری ترو تمیزی راه انداختی. اینشالله اگه مجالی دست داد دوباره خدمت میرسم.تا یه شربت یونجه با هم بخوریم. فعلا عزت زیاد.وزیردارایی.

12:59 AM, April 21, 2006  
Anonymous g said...

I found your blog from Ahoo's. great Blog ! just wanted to say this: I wish we were all Cow worshipers. At least nobody could say that the Great Cow told them to kill thoes who don't worship IT.

6:05 AM, April 21, 2006  
Anonymous سيدعلی گدا said...

آن اراجيفی که آن انترسادات ملعون تنگ گوش خمينی (غلام حلقه بگوش اش) بُلغور کرد و پس از آنهم کُلی طلا و جواهر دريافت کرد ... بايستی در اين مقطع از زمان از نوچه های آن غلام حلقه بگوش پنجاه ميليون دلار دريافت کنن
... و ملت بيچاره ما هم

7:33 AM, April 21, 2006  
Blogger Winston said...

رئيس جمهور ايراني الاصل اسراييل در مصاحبه اي به روزنامه جروسالم پست ميگويد که حکومت ايران مردم خود را ازار ميدهد او اضافه کرد که دولت اسراييل به هيچ عنوان ضد مردم ايران نيست و تنها نگران فعاليت هاي کنوني حکومت ايران است او گفته که براي فرهنگ و تاريخ ايران احترام خاصي قائل است

11:50 AM, April 22, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home